V roce 1991 spoluzakládal SRS. V letech 1998 až 2000 působil ve vládě Slobodana Miloševiče jako vicepremiér, na sklonku roku 1999 byl i místopředsedou jugoslávské vlády. Po parlamentních volbách v únoru 2007, z nichž vyšla SRS znovu jako nejsilnější strana, zvolen předsedou parlamentu.

Nikolić, který se vyslovuje "celým srdcem pro změny a dobré vztahy se všemi státy“, se rád představuje jako oblíbenec neprivilegovaných. Tato taktika mu v letošním prvním kole přinesla úspěch především v Bělehradě, dosavadní baště jeho soupeře, prozápadně orientovaného Tadiče.

Nikolić, stoupenec úzkých vazeb na Rusko jako na historického spojence Srbska, odmítá označování za nacionalistu. "Kdyby se chtěli Španělé v Texasu nebo Irové v Severním Irsku odtrhnout i s územím a Bush a Blair jim v tom bránili, napsali byste o nich, že to jsou nacionalisté?“, zeptal se při rozhovoru redaktorů německého časopisu Der Spiegel.

Během letošní kampaně se distancoval o svého dřívějšího názoru, aby se Srbsko stalo ruskou provincií, nyní - v případě deklarace kosovské suverenity - se vyslovuje pro ruskou vojenskou přítomnost v Srbsku. V kosovské Mitrovici pronesl k jásajícím davům: "Nikdy se k vám neobrátím zády. Bez Kosova není Srbska“.

Jeho kampaň se nesla v umírněném duchu, podle srbského tisku se tak stalo na doporučení americké mediální agentury, která se na ní podílela.

Nikolić publikoval více než desítku knih, převážně o politice. Je ženatý a má dva syny.