Po přezkoumání věci nejvyšší státní zástupkyně rozhodla dne 25. 10. 2007 o zrušení Usnesení okresního státního zástupce v Jihlavě o zastavení trestního stíhání obviněných Jiřího Čunka a Ing. Petra Hurty s tím, že předmětné rozhodnutí bylo učiněno předčasně, a byť řízení Okresního státního zastupitelství Jihlava v této trestní věci bylo vedeno správným směrem se zaměřením na všechny rozhodné skutečnosti, je nezbytné ho doplnit provedením dalších úkonů spočívajících zejména ve znaleckém dokazování a výslechu dalších svědků.

Tato tisková zpráva je vydávána po doručení rozhodnutí nejvyšší státní zástupkyně všem zúčastněným osobám.

Nejvyšší státní zástupkyně dodává, že cílené úniky informací z probíhajícího vyšetřování považuje za vážný útok na nezávislost orgánů činných v trestním řízení, neboť ty mají rozhodovat výlučně podle zákona, nikoliv podle veřejného mínění či mediální interpretace.

Nejvyšší státní zástupkyně proto přijala příslušná opatření v soustavě státního zastupitelství a současně vyzývá Policii ČR, aby postupovala proti úniku informací z průběhu neskončeného vyšetřování ve vlastních řadách zcela nekompromisně.