Poslanci Dolní sněmovny,

píši, abych vás informovala o své situaci. Jsem britská vojačka v současnosti držená v Íránu. Chtěla bych, abyste všichni věděli o přijetí, jakého se nám tady dostalo. Íránci jsou laskaví, ohleduplní, vřelí, soucitní a velmi pohostinní. Neublížili mi a dobře se o mě starali. Dávají nám najíst, poskytují nám oblečení a dobrou péči.

Bohužel jsme během naší mise vpluli do íránských vod. Přes naše provinění s námi zacházeli dobře a lidsky, za což jsem a zůstanu vděčná.

Žádám poslance Dolní sněmovny, když vláda slíbila, že k tomuto typu incidentů už nedojde, proč dopustili, aby se stal, a proč kvůli němu neinterpelovali vládu? Nenastal čas, abychom začali se stahováním našich sil z Iráku a nechali je (Iráčany), aby si určili svou vlastní budoucnost?

Faye Turneyová

27/3/07