Ani jedna ze zúčastněných stran už nepočítá s návratem k novele odmítnutého zákona o Státním fondu na podporu a rozvoj kinematografie.

"Bavili jsme se o situaci, jak překlenout období, které nastalo po neschválení zákona, který měl vytvořit prostředky pro financování filmu v příštím roce. Bavili jsme se o možnostech státního rozpočtu, o různých nástrojích, a také o podpoře českého filmu v zahraničí," řekl Topolánek.

"Slíbili jsme ale minimálně to, že okamžitě po nástupu do vlády vytvoříme expertní skupinu, která se bude zabývat touto problematikou a pokusíme se najít těch chybějících 400 milionů, které český film pro příští rok potřebuje," uvedl Topolánek.

Shoda v několika bodech

"Ocenili jsme, že jednání se zabývalo i dlouhodobým řešením, to znamená střešním zákonem, tak krátkodobým řešením jak překlenout dobu než legislativní úprava vznikne a kde najít prostředky, které v tuto chvíli ve fondu chybějí," řekl producent Pavel Strnad a připomněl, že u projednávání konkrétní podoby zákona musejí být všichni, kterých se týká, tedy i zástupci televizí a distributoři.

Topolánek totiž zdůraznil, že jakkoliv financování přímou podporou od státu by bylo nejčistší, je třeba počítat s kombinovaným financováním z více zdrojů včetně například soukromých televizí. Producent Ondřej Trojan k tomu dodal, že filmaře čeká další den ještě separátní jednání se zástupci sociální demokracie.

"Věříme, že je tady spousta věcí, které nejsou politické, a doufáme, že v této rovině dokážeme udržet zájem všech stran, aby věci, které se tu řekly, nebyly pouhým přáním, ale aby se opravdu staly," řekl Trojan.

Na setkání Bursík i Šojdrová

Právě vícezdrojové financování považuje za systémové i šéf zelených Martin Bursík, jenž se setkání také účastnil.

"To ale vyžaduje ten komplexní zákon o kinematografii. Dali jsme příslib, že do té doby, nežli bude systémové řešení na stole, je potřeba podpořit výrobu českých filmů. Upletli jsme na sebe bič v tom smyslu, že budeme pod tlakem, abychom takové systémové řešení připravili a politicky prosadili," řekl Bursík.

Schůzky se účastnila i kandidátka KDU-ČSL na post ministryně kultury Michaela Šojdrová.