Mýtus o jednotném požadavku EU diktujícím, kdy mají mít obchody otevřeno a zavřeno, vznikl v Česku pravděpodobně pod vlivem modelu našich nejbližších sousedů: Německa a Rakouska. Tam je skutečně prodejní doba v nočních hodinách, svátcích a o víkendech omezena.

Žádná jednotná směrnice však v Unii vydána nebyla. Určování podmínek tak stále zůstává v kompetenci členských států, tj.i po 1. květnu o nich rozhodnou příslušné české orgány.

Jistá změna se však do budoucna chystá. EK všechny nynější a budoucí členské země letos v lednu vyzvala, aby se spolupodílely na vytvoření nových pravidel vymezujících pracovní dobu. Dosud platí jedenáct let stará směrnice, podle níž například může zaměstnanec pracovat nejvíce 48 hodin týdně, a to včetně přesčasů.

 

 

Norma je ale už v řadě států deformovaná výjimkou, jež si tehdy vymohla Velká Británie. Ta umožňuje, aby jedinec pracoval v případě, když se omezení dobrovolně zřekne, více.

Právě zmíněný princip se však začal v Unii rozsáhle zneužívat. Zaměstnanec nyní nezřídka dokument o "dobrovolných" přesčasech kvůli nátlaku firmy jednoduše podepsat musí. V Británii tak učinila podle odhadů celá třetina pracující populace.

Nejhorší stav přitom plošně panuje v EU v oblasti zdravotnictví. Evropský soudní dvůr dal v září 2003 za pravdu německému lékaři z Kielu, který zažaloval nemocnici za neproplácení všech hodin strávených na pracovišti. Aplikace rozhodnutí v praxi by však jen v Německu znamenalo nutnost přijmout přes dvacet tisíc nových lékařů.

Stejná situace panuje i v dalších zařízeních s tzv. směnným provozem. Připravovaná směrnice by měla problémy řešit, a to nejen omezením hodin, ale také určením pravidel pro práci v dnech pracovního klidu a v nočních hodinách.

 

Vážení čtenáři. V sobotu jsme přinesli díl: Stavební spoření i pro cizince

 

Zítra: Povinná evropská vojenská služba?

.: Vaše témata posílejte: eu@novinky.cz

Tip Novinek: SPECIÁL: Volby do parlamentu EU