"Ujišťuji Čechy, že vstupem do EU udělali dobrou volbu a že všechno dobře dopadne," vzkázal loni v červnu na stránkách Práva po prvním referendu v české historii tehdejší velvyslanec EU v Praze Ramiro Cibrian. Pravda, představy o významu rozšíření Evropské unie o deset nových členů a sjednocování Evropy vůbec jsou jiné v Bruselu, Paříži či Berlíně a jiné mezi občany nováčků.

"Nám všem už EU přinesla politickou stabilitu, mír a demokracii - myslím i demokratické vztahy mezi členy," zdůrazňuje Cibrian, stejně jako nejvyšší představitelé dosavadních členských států. Teprve na dalším místě uvádějí ekonomický rozvoj a zvýšení životní úrovně. Mnozí obyvatelé nových členských zemí ale ve vstupu do Evropy viděli právě šanci zbohatnout.

Přínos Čech až za dvacet let?

Na dobu, až bude Česko vytvářet hodnoty na úrovni průměru EU - zatím je jen na 65 procentech - a až budou české platy na úrovni evropských, si ovšem bude nutné nějakou dobu, podle ekonomů až dvacet let, počkat.

Něco se ale přece změní hned po vstupu. Od 1. května budeme nejen občany České republiky, ale současně i euroobčany s právem volit své zástupce do evropských institucí, volně se pohybovat po území všech dvaceti pěti členských zemí, usadit se v nich, studovat a podnikat tam za stejných podmínek jako domácí. Jisté omezení zůstane pro možnost získat ve většině z nich zaměstnání, ale i to časem, nejpozději v roce 2011, zmizí.

Vstup do Evropy se obejde bez zemětřesení

Čeští občané získají také právo obrátit se se svými problémy na ombudsmana EU a podávat petice k europarlamentu.

Řadu změn Unie do života občanů nových členských zemí ale přinesla už v uplynulých letech, kdy se na členství připravovaly. Poslední zákony, které zbývaly k plné harmonizaci právních řádů nových členů s unijním, musely přijmout nejpozději loni. Už před 1. květnem musí fungovat instituce, které budou spravovat peníze poskytované na spolufinancování projektů v regionech z unijních fondů. Loni se odehrála konkurzní řízení na místa českých úředníků v evropských institucích.

Také některé změny cen, které nepřímo s Unií souvisejí, přijdou ke slovu dříve, než v květnu. Ceny ale nutně vzrůst nemusely. Unie sice harmonizovala daně z přidané hodnoty u jednotlivých druhů zboží a služeb, ale nepředepsala striktně jejich výši. Nikdo v Bruselu nenutí českou vládu k základní DPH na úrovni 22 procent. Někteří členové ji stanovili dokonce jen na 16 procent. Zvýšení cen tedy nelze svádět výhradně na Unii.

Podnikání v EU neomezeně

Nepříjemnou výjimkou, která poněkud narušuje rovnoprávnost občanů v EU, zůstává omezení práva na zaměstnání v jiných členských státech, které může trvat až do roku 2011. Do té doby nadále bude platit pravidlo, že například německá firma bude na volné místo nejdříve hledat německého občana, a teprve když jej na pracovním úřadu nenajde, bude moci přijmout uchazeče z Česka či jiného nového členského státu.

Počet Čechů, kteří mohou být takto zaměstnáni bude jako dosud stanoven dohodnutými kvótami. Podnikatelé a živnostníci ale budou moci na celém území Unie neomezeně podnikat okamžitě.