Vědci z Británie a USA prokázali, že vzhledově velmi pohlední muži málokdy dosáhnou vysněné pozice a v kariéře postupují pomaleji než ostatní. Mohou za to mužští nadřízení, kteří jsou při rozhodování o tom, koho povýší a pověří novou pozicí, silně ovlivňováni pudy a hormony.

Atraktivní muže vnímají jako konkurenci – sexuální –, i když to s prací vůbec nesouvisí. A dávají takovým jedincům podřadné funkce a brzdí jejich růst.

Psychologové z University College London a University of Maryland prokázali, že když muži najímají jiné muže, jejich rozhodnutí je ovlivněno atraktivitou kandidáta. A to negativně. Čím přitažlivější kandidát, tím více ho podceňují a odmítají. Pro atraktivní ženy to přitom neplatí.

„Manažeři jsou ovlivněni stereotypy a rozhodují se podle svých vlastních zájmů, takže organizace nakonec nezíská nejschopnější jedince,“ tvrdí docentka Sun Young Lee z University College London.

Podle ní je při výběru kandidátů na důležité pozice dobré zvolit třetí nezaujatou stranu. Pokud kandidáty volí přímo zaměstnanci, jsou ovlivněni svými osobními zájmy, což je v rozporu se zájmy organizace.