Vědci tvrdí, že výsledkem stereotypů je diskriminace na základě pohlaví. Nejčastěji se s ní potkávají ženy na pracovišti, které pak jen zírají, proč jsou muži povyšováni častěji než ony, i když mají méně schopností a jsou pro pozici nekompetentní. Jedním z vysvětlení je třeba to, že společnost považuje kreativitu za mužskou vlastnost. Muži jsou a priori vnímáni jako tvořivější, i když často vůbec nejsou.

„Většina lidí si spojuje kreativitu s mužskými vlastnostmi, stejně jako třeba ochotu riskovat či smysl pro dobrodružství. Náš výzkum dokazuje, že víra v to, co to znamená myslet kreativně, se překrývá s tím, co je vnímáno jako mužský stereotyp,“ vysvětluje doktor Devon Proudfoot z Duke University v Severní Karolíně.

Pohlaví je základ předsudků

Lidé podle něj tak vnímají muže jako tvořivější pohlaví, i když tomu tak v praxi není. Ženy jsou také tvořivé, riskují, jsou dobrodružné, odvážné, dochvilné a pravdomluvné. To jsou vše vlastnosti přisuzované mužskému principu. Ale mužský princip mají v sobě i ženy, stejně jako muži mají v sobě ženský princip: spolupráci, chápavost, soucit, citlivost, něhu, empatii apod.

„Naše experimentální výzkumy naznačují, že pohlaví může při posuzování kreativity být velmi silným důvodem k vytváření předsudků, což může mít zásadní vliv na ekonomické výsledky mužů a žen na pracovišti. Pokud lidé totiž uvažují, že mají ženy tvořivé myšlení slabší než muži, náš výzkum dokazuje, že je to nejen jedním z důvodů, proč jsou muži častěji povyšováni, ale také naznačuje, že ženy chybějí neustále v elitních společenských a firemních kruzích,“ tvrdí doktor Proudfoot.