Tuto sumu může využít Jedličkův ústav pro svou prezentaci ve vybraných médiích. „Pro nadaci je to významné a pomůže jí to oslovit veřejnost,“ řekl mluvčí nadace Radek Musílek.

Nadace Jedličkova ústavu byla založena v roce 1990. Podporuje rozvoj Jedličkova ústavu a škol a jeho současné a bývalé klienty, mladé lidi s tělesným a kombinovaným postižením, a také další organizace s podobným zaměřením.

Nadace převzala šek od sponzorů. Uprostřed Stanislava Zajícová z vydavatelství Borgis.

Uprostřed zástupkyně deníku Právo Stanislava Zajícová z vydavatelství Borgis.

FOTO: Milan Malíček, Právo

V rámci doprovodného programu festivalu se v úterý v Poštovním dvoře také uskutečnil koncert skupiny z Jedličkova ústavu The Tap Tap. Na středu je pak  připraven odpolední komponovaný program na Mlýnské kolonádě s prezentací neziskových organizací, kterým Nadace pomáhá, a koncertem kapely Ska’n‘daal.

Také běžní návštěvníci festivalu mohou hendikepovaným lidem přispět do kasiček ve tvaru autobusu, který po městě vozí dobrovolnicí.

.