Mikrostát člena Svobodných Víta Jedličky, vyhlášený na území nikoho mezi Chorvatskem a Srbskem, nás na chvilku dostal do světových médií. Není to sice první mikrostát na světě, ba dokonce ani první mikrostát na daném místě, ale Jedlička se každopádně aspoň obtěžoval do příslušného meandru Dunaje dojet a vztyčit tam vlajku. Ta svou poděšeností připomíná nejlegračnější vlajky z Afriky, ale zase čím víc barev, tím víc Adidas.

Uznáním by každopádně měla česká podpora Liberlandu končit. Nová republika vznikla jasně jako trucpočin proti současné podobě ČR a Evropské unie, takže není důvod se k ní lísat. Smlouvu o dvojím občanství mezi oběma státy nemáme, je tedy na místě se ke všem občanům Liberlandu chovat jako k cizincům ze zemí mimo EU. Chtějí-li nadále pobývat v České republice, měli by dodržovat všechna pravidla pro cizince, pocházející ze zemí vně schengenského prostoru. Pokud například hodlají v České republice zůstávat déle než 90 dnů, měli by na příslušném zastupitelském úřadě ČR v zahraničí předložit potřebné dokumenty, mj. doklad potvrzující účel pobytu na našem území, výpis z evidence rejstříku trestů cizincovy země původu a doklad o cestovním zdravotním pojištění na celou dobu pobytu. Po zaplacení správního poplatku 2500 Kč o možnosti udělení víza rozhodne české ministerstvo zahraničí v dané lhůtě. Na udělení víza samozřejmě není právní nárok. Kdyby se Liberlanďanům v Liberlandu nedejbůh něco stalo, měli by spoléhat výhradně na policii, zdravotnictví a hasičský sbor své země. Atd.

Kritik Štefan Švec

Štefan Švec

FOTO: Petr Horník, Právo

Považovat občany Liberlandu za cizince se může zdát jako šikana, ale jestli jeho zakladatelé myslí ten stát vážně, měli by se podle toho chovat. Stát buď existuje, nebo ne. Vtip je v tom, že Liberland klidně může jako projekt uspět. Vybudovat soběstačné území na pár kilometrech čtverečních se dá a Liberland je dost vtipný na to, aby přitáhl sponzory a nadšence. Pokud ho ale budeme považovat jen za recesi, nikdy se k tomu nedopracuje. Uznat samostatnost Liberlandu má navíc ještě jednu praktickou výhodu. Existuje naděje, že se do něj odstěhuje velká část představitelů a sympatizantů Svobodných, čímž nám vzroste průměrná inteligence elektorátu ve větších městech. Takže Liberlanďané, hurá do nepohody!