Frank Westerman
Zvíře, nadzvíře
Přeložila Magda de Bruin-Hüblová.
Host

obálka Frank Westerman: Zvíře, nadzvíře

FOTO: archív nakladatelství Host

Nizozemský spisovatel jako by se pokoušel přenést postupy historiografické školy Annales do krásné literatury. Podobně jako v knize El Negro (česky 2007) to činí i v těchto „dějinách“ lipicánů. Koňské plemeno, chované od konce 16. století, má šest hlavních linií a je spojeno především se Španělskou jezdeckou školou ve Vídni. V knize, ve které se objevuje Lysenko i Mendel, Lorenz i Tito, dědičnost i křížení, nature (příroda) i nurture (výchova), a dokonce i Hrabalův román, je netradičně zpracována také historie střední Evropy až do současnosti. A především je tu stále nastolována základní otázka, co je ještě v genetice dovoleno a co už je za hranicí. Aby cesta od Mendelových hrachorů nevedla přímo k plynovým komorám.

David Nicholls
Otázka za deset
Přeložil David Petrů.
Argo

obálka David Nicholls: Otázka za deset

FOTO: archív nakladatelství Argo

Autor bestselleru Jeden den (česky 2011), o kterém jsme v Salonu také psali, umístil děj nového románu do Velké Británie osmdesátých let, ostatně tehdejší hity včetně jejich textů hrají v knize docela důležitou roli (a vyhrává jednoznačně Kate Bush). Brian Jackson přichází z malého města studovat na univerzitu anglickou literaturu.
Hned první den se na večírku seznámí s Alicí a je mu jasné, že je to žena jeho snů. Žena jeho života. Přihlásí se kvůli ní do televizní vysokoškolské vědomostní soutěže. Jak jinak dobýt její srdce než znalostmi, že? V roce 1978 vyšlo české vydání románu amerického autora Petera De Vriese Kolibřík, ve kterém se hrdina také účastní televizní soutěže. A podvádí v ní. To Brian by nikdy nepodváděl. Nebo snad ano?

Václav Cílek (ed.)
Tři svíce za budoucnost

Novela bohemica

obálka Václav Cílek (ed.): Tři svíce za budoucnost

FOTO: archív nakladatelství Novela bohemica

Editor přizval ke spolupráci řadu renomovaných českých hlav: Danu Drábovou, Jana Kellera, Jeronýma Klimeše, Erazima Koháka, ekonoma Pavla Kohouta, Stanislava Komárka, Jana Sokola, Marka Šindelku, Břetislava Turečka, Zdeňka Zbořila, výtvarníky Vladimíra Kokoliu, Vladimíra Mertu či Mariana Pallu. Adohromady se zamýšlejí především nad jedním ze scénářů naší budoucnosti – nad kolapsem západní civilizace. A nejsou zase tak úplně pesimističtí. Po chaotickém přechodném období podle nich nevyhnutelně nastane regenerace a v pravděpodobném měřítku dvaceti až třiceti let další vzestup. Jde tedy o to, jak vcelku důstojně a vesele přežít to přechodné období a netrpět přitom příliš hladem, zimou a bezprávím.

Dílo Jaroslava Seiferta. Svazek 5 
Akropolis

obálka Dílo Jaroslava Seiferta. Svazek 5

FOTO: archív nakladatelství Akropolis

Svazek obsahuje kritickou edici sbírek Jaro, sbohem (1937) a Přilba hlíny (1945) a dále Dodatky (1939–1948). Do nich jsou shromážděné básně, které autor později z obou sbírek vyřadil, „volná“ tvorba z uvedeného období a překlad epické skladby Hřích a pokání (Nízámí; první vydání v knize Sedm princezen, 1943). Jako ilustrační doprovod vybral editor Jiří Flaišman kresby Františka Bidla a Josefa Čapka, jimiž byla vybavena první vydání sbírek. Kos začal, ale nedozní / písnička načatá, / jsou z toho všichni nervózní, / pták, stromy, poupata. // I slečnám mrznou na tváři / slzičky z rozmaru, / jestlipak se mi podaří / písnička o jaru? (Chladné jaro. Národní práce, 1940).

Milan Krupa
To pivo je mým topivem
Kalich

obálka Milan Krupa: To pivo je mým topivem

FOTO: archív nakladatelství Kalich

Než ti začne hrabat / spočítej si rabat. Ostravský básník Milan Krupa (1967), jehož dílo se šířilo zatím jen v opisech, samizdatových vydáních a občas jako ochutnávka v časopisech a antologiích, konečně vychází knižně. Tohle je ryzí poezie, bez umělých ochucovadel i bez filosofických reflexí. Do tohoto zámku se permanentní hledači kontextů svými paklíči nedostanou. Pročpak jsem ukousl krápník? / Aby mi nechyběl vápník! Autor nazývá své verše říkačkami. Věřme mu, přistupme na to a říkejme si je nahlas. Je nutné vrátit poezii hlas, jen tak může přežít. Nashle! / mlaskne moucha na skle.