Lev Nikolajevič Gumiljov
Od Rusi k Rusku
Přeložil Bruno Solařík.
Dauphin

obálka Lev Nikolajevič Gumiljov: Od Rusi k Rusku

FOTO: Archív nakladatelství Dauphin

Syn básníků Achmatovové a Gumiljova vždy stál mimo ideologizující vědu. K popisu proměny Kyjevské Rusi na současné Rusko, území, jež je obklopeno na západě Evropou, na jihu Orientem a na Východě čínskou civilizací, používá termín etnos, který ale chápe šířeji (jeho nejpodstatnějším znakem je stereotyp chování), nebo termín pasionarita, čímž je míněna schopnost lidí dosahovat vrcholného napětí (je v rozporu s osobními instinkty či pudem sebezáchovy). Český čtenář může práci, která vyšla v roce autorovy smrti (1992), chápat jako iracionální zvláštnost, naše zkušenost většinově nepřijímá přirovnání etnických procesů k zákonům termodynamiky. Ale jsme příslušníky malého národa žijícího v jiném prostoru, s jinými tradicemi.

Naše krajina slov/Unsere Wortlandschaft
KAL

obálka Naše krajina slov/Unsere Wortlandschaft

FOTO: Archív nakladatelství Kal

Čítanka představuje devatenáct tvůrců z Liberecka, z nichž někteří překročili regionální horizont (jako například prozaik Pavel Brycz nebo básník a autor knížek pro děti Ludvík Středa), a předkládá českou i německou verzi jejich textů. Má být distribuována do německých knihoven a škol. „Naší ctižádostí také je, aby čítanka posloužila všem, kteří se (oběma) jazyky zabývají,“ píší v úvodu knihy její editoři. „Tedy německým bohemistům a českým germanistům, učitelům a jejich studentům, jakož i zájemcům z řad široké veřejnosti na obou stranách hranice.“