Sebastian Barry
Tajný deník

Přeložila Markéta Musilová.
Odeon

Popsat složité, tragické dějiny Irska v minulém století pomocí historie jednoho zmařeného života se podařilo Sebastianu Barrymu (1955) výtečně. Deník Roseanne McNultyové, nejstarší pacientky léčebny pro duševně choré v Roscommonu, vedle deníku jejího psychiatra Williama Grena. Lineární vyprávění o tom, jak člověk může být odsunut za zdi blázince jen kvůli konzervatismu a nesnášenlivosti okolí. K tomu příběh lékaře, který se chce dopátrat pravdy, třebaže všechny dokumenty hovoří proti Roseannině verzi. Pro nás všechny připomenutí, že co je psáno, není automaticky pravda, a že vzpomínek a paměti se všichni majitelé pravd báli, bojí a budou vždy bát. Ale v Barryho románu je tolik neštěstí, že musí končit happyendem.

Łukasz Dębski
Café Szafé

Přeložil Jan Jeništa.
Dauphin

Příběhy z jedné krakovské kavárny, jejichž autor je jejím spolumajitelem. Návštěvníci jsou obvykle pojmenováni symbolicky, například Pan Strážník, Pan Hydrofilozof, Paní Halinka, Pan Hlučný Jurek, výsadu nezahalené identity má udělenu jen Pan Sławomir Mrožek. V těch příbězích se snoubí dar vypravěčství s darem nadhledu, smysl pro metaforu se smyslem pro pointu. Třeba jak Pan Astronom došel štěstí s libyjskou studentkou Aišou na stole v předsíni před otevřenými dveřmi, protože ona ve dne potřebovala denní světlo. A taková Studie mlhy je pak něžnou lyrickou mezihrou, básnickou úvahou: Mlha po zmizelých lidech ani zvířatech neteskní, neschovává si jejich podobizny, nerada zanechává stopy. Takový je život: máš pocit, že tu s tebou někdo byl, ale nakonec dojdeš k závěru, že se ti to jenom zdálo.

Claude Lévi-Strauss
Mythologica
Nahý člověk

Přeložila Helena Beguivinová.
Argo

Ve čtyřech svazcích díla Mythologica autor ukazuje svůj postup při strukturalistické analýze mýtů. Ale odpovědi na otázky, co by se stalo, pokud by někdo byl schopen pomocí nějakého programu srovnat všechny mýty a jejich varianty ze všech koutů naší planety a zda by našel jedno ohnisko vzniku nebo podobné prvky na více místech, zde nenajdete. Lévi-Strauss „čte“ mýty jinak, dokazuje na nich, jak funguje lidská mysl. Čtvrtá část souboru je, kromě zkoumání mýtů z oblasti severoamerického tichomořského pobřeží, i obhajobou proti námitkám jeho odpůrců: Ale filosofové se moc nestarají o konkrétní problémy. (…) Odmítají uznat a připustit, že by mohli neslyšet onen mohutný anonymní hlas promlouvající z dávnověku a vycházející z hloubi lidské mysli, neboť je pro ně nesnesitelné, že tento diskurs říká cosi úplně jiného, než co se předem rozhodli, že by měl říkat.