Předseda rady Václav Žák řekl, že v upoutávce se objevil záběr člověka, jak na někoho míří pistolí. "Přišly nám stížnosti od diváků, že na to děti reagovaly a byly vystrašené," uvedl Žák. Podle předsedy ale není účelem zahájeného správního řízení jej dotáhnout k nějakým soudním řízením, ale spíše impulzem k zahájení obecné diskuse.

"Chtěli bychom tím začít obecnou debatu ohledně upoutávek, zejména jejich umisťování," míní Žák. Mnohé upoutávky v podvečerní čas lákají diváky k večerním filmům, které však již nejsou určeny dětem. V podvečer však ještě děti mohou být u televizorů, a vidět tak filmové záběry, které pro ně nejsou vhodné.

O něco odlišné postavení má ČT, která navíc vysílá Večerníček určený výhradně pro malé diváky. Za ohrožení mravního, psychického a fyzického vývoje dětí a mladistvých vysíláním nevhodných záběrů mezi 06:00 a 22:00 hrozí v každém takovém správním řízení pokuta od 20000 do deseti miliónů korun.