Autor je žákem Jiřího Načeradského, studoval na pražské AVU a jeho typickým rukopisem je rozmáchlá expresivní malba plná divokých tvarů a výrazných barevných ploch. Na velkých formátech, které tvoří základ výstavy, výše uvedené prvky vyniknou nejlépe.

I když se malíř věnuje abstraktní tvorbě, vždy dokáže do spleti křivek umístit nějaký prvek, který často koresponduje i s názvem díla. To, které autor pojmenoval Matka Teresa, má ve své horní části protáhlou tvář s typickou pokrývkou hlavy.

Láska k horám

Obraz Leni Riefenstahl má zase vpravo dole vysoké boty. Odkazují k lásce slavné Hitlerovy režisérky k chladné kráse zasněžených hor. Salome staví proti sobě dvě hlavy. Jedna patří slavné biblické tanečnici, druhá s vytřeštěnýma očima seděla na krku Janu Křtiteli. Skončila totiž, aspoň podle legendy, uťatá na talíři.

Pomyslný mikropříběh vyprávějí dvě plátna visící vedle sebe. Levé zobrazuje známého a pro někoho typického českého hrdinu, dobrého vojáka Josefa Švejka z humoristického románu Jaroslava Haška. Pravé ukazuje americký sexsymbol šedesátých let, božskou krásku, milenku slavných a herečku Marilyn Monroe. Dobromyslný loser versus filmová superstar, nic absurdnějšího si snad nelze představit.

Přesto lze do jisté míry chápat obě díla i jako vyjádření mileneckého vztahu. Ideovou nadstavbu kompozici dává i fakt, že dvojice obrazů visí mezi toaletami. Vedle Marilyn Monroe je pánská a vedle Josefa Švejka dámská. Genderovou vyváženost vyjadřují také figurky panenky a panáčka na dveřích.

Rozměr navíc

Díky této možná i nechtěné instalaci dostává vyznění prezentovaných děl najednou jakýsi rozměr navíc. V abstraktních formách zobrazení se chvílemi ztrácejí konkrétní a jasně dané opěrné body našeho zažitého světa. Proto je třeba přistupovat k Trantinovým obrazům z druhé strany, pokusit se je rozklíčovat jakoby zevnitř, z úrovně jejich ideového fundamentu.

Může se vám hodit na Firmy.cz: