Váňová vystudovala Pražskou konzervatoř a nyní dokončuje na DAMU Katedru výchovné dramatiky. Hostovala v Divadle na Vinohradech, v Divadle v Dlouhé a v současné době účinkuje v renomovaném Studiu Dva a v rodinném divadle Minor, kde zároveň působí jako vedoucí vzdělávacích programů.

Její autorské dílo právě propojuje divadlo se vzděláním a vzniklo jako její závěrečný magisterský projekt.  Ve hře se dotýká tématu holokaustu a z výpovědí dětí, které rodiče poslali před vypuknutím 2. světové války z Československa do bezpečí, vytvořila postavu devítileté Hany cestující vlakem, organizovaným Nicolasem Wintonem do Velké Británie.

V Czech school Scotland CIC v Edinburghu se její představení pro 30 žáků české školy konalo přesně 1. září 2018, tedy v den smutného výročí začátku druhé světové války a dne posledního zorganizovaného transportu pro 250 dětí, který už bohužel toho dne roku 1939 ven ze země nevyjel.

Přišla se podívat i pamětnice

V předešlém vlaku, vypraveném 2. srpna 1939 tehdy seděla také devítiletá Milena Fleishmannová, která se na inscenaci Michaely Váňové přišla osobně podívat do české školy v Manchesteru o týden později. Nyní - už coby Lady Milena Grenfell-Baines - vyprávěla divákům ten svůj opravdový příběh z dětství.

Příští rok tomu bude 80 let od skvělého počinu Angličana Sira Nicolase Wintona, který zachránil 669 dětí z Československa. Váňová tak přináší zpět do České republiky příběh, který stále žije.