Výprava 2018 začala ve čtvrtek 16. srpna v klášteře v Sázavě. O den později se koncert uskuteční v klášterním kostele v Ostrově nad Ohří a pokračuje v sobotu 18. srpna na zámku Nebílovy, v neděli 19. srpna v barokní kapli v Pacově.

Série koncertů, při nichž u diváků dochází k pozoruhodným hudebním a emotivním zážitkům, vyvrcholí 14. září v pražském Hlaholu a o den později v Liberci.

„Letošní ročník má speciálního hosta, zpěvačku a vypravěčku, aboriginskou umělkyni Rachel Shieldsovou. Výprava tak letos propojuje nejen Evropu a Ameriku, ale i Austrálii,“ řekl Smeykal.

Ke koncertní sérii Výprava dodal: „Zabývám se hrou na didgeridoo již téměř tři dekády a na svých koncertních cestách jsem potkal mnoho inspirujících osobností, které jsem začal zvát jako své hudební hosty také do Čech. Výprava je projekt, jenž propojuje hudebníky se vztahem k akustické hudbě, k archaickým nástrojům a sakrálním či geomantickým místům Země.“