Tento týden ve Smetanově síni pražského Obecního domu to dva dny po sobě byl Český národní symfonický orchestr a Pražští symfonici FOK s výročními „bernsteinovskými“ koncerty. Smetanova síň má dokonce pro pamětníky skladatele a dirigenta velký význam, neboť v ní roku 1990 několik měsíců před smrtí dirigoval na Pražském jaru.

Oba koncerty řídili Bernsteinovi žáci. ČNSO v úterý Američan Steven Mercurio a FOK ve středu a ve čtvrtek Izraelec Elli Jaffe. Zatímco Mercurio se soustředil na Bernsteinovy populární skladby, Jaffe se věnoval jeho dílu duchovnímu.

Mercurio na úvod vzpomněl svého učitele Lennyho, jak si nechával říkat. Oslovení Mistr prý nesnášel. ČNSO pak v suitách z filmu V přístavu a muzikálů On the Town a West Side Story prokázal, že právě k těmto rytmickým dílům plným energie a zpěvnosti má blízko.

Jaffe s FOK a Pražským filharmonickým sborem provedli v hebrejštině psané dílo Chichesterské žalmy, v němž zaujal i chlapec zpívající sólo žalmisty Davida. Program doplnilo uvedení Mendelssohnovy Symfonie č.2 B dur Chvalozpěv s vynikajícím sborem i třemi pěveckými sólisty.