Místo prezentace děl není zvoleno náhodně. Palác Kinských na pražském Staroměstském náměstí je totiž významnou rokokovou stavbou, kterou postavil český architekt italského původu Anselmo Lurago. K dokreslení celé atmosféry organizátoři pojali interiér coby rokokové salóny s dobovými doplňky jako například nábytkem, tapetami nebo porcelánem.

Zaměřil se na drobnokresbu

To je velmi dobrý nápad, protože k pochopení tvorby Norberta Grunda musíme nezbytně vstřebat do sebe duchovní i estetický fenomén doby rokoka. Tato historická etapa je často nazývána galantním stylem, jenž hluboké kořeny zapustil především mezi francouzskou šlechtou.

K nám se rokoko dostalo kolem poloviny 18. století a ovlivnilo bezpochyby i umělecký styl Norberta Grunda. Inspirační zdroje představovali především mistři holandské i vlámské žánrové malby, italští krajináři a tvůrci vedut a také francouzští malíři galantních scén, jako třeba Antoine Watteau.

Organizátoři výstavy se na styčné body Grunda a jeho souputníků pečlivě zaměřili. Na úvod zařadili rytiny Jana Jiřího Balzera, které představují celý komplex prací vzniklých coby reprodukce malířových obrazů.

Norbert Grund: Dáma na houpačce.

Norbert Grund: Dáma na houpačce.

FOTO: katalog výstavy

Expozice je rozdělena na několik tematických vizuálních kapitol (Zahrady lásky, Válka, bitva, boj či Život ve městě a na vesnici), v každé z nich pořadatelé soustředili sérii obrazů vedle sebe. Tam najdeme díla nejen našeho rokokového mistra, ale i práce dalších malířů daného stylu. I když jsou jeho obrazy často malých kabinetních formátů, mají výstavní interiéry dostatek světla nejen díky umělému osvětlení, ale i díky velkým oknům. Návštěvník si tedy může vychutnat i malé detaily. A ty stojí za to odhalovat. Například obraz Čtyři koupající se dívky přináší na první pohled banální téma ženské nahoty. Když přistoupíme blíže, spatříme precizní zpracování i sebemenších drobností. Autor si dal práci, aby látka, kterou má jedna z dam přes ruku, působila plasticky a aby každá vlnka na vodní hladině evokovala proudící vodu.

Totéž lze spatřit i u oleje Dáma na houpačce. Do poslední nitky propracované vlnící se sukně dam ukazují, že dílo vytvořil opravdu bystrý pozorovatel okolí.

Oblíbené rokokové téma, v tomto případě mírně připomínající ikonický obraz francouzského malíře Fragonarda Šťastné náhody houpačky, zpracoval Grund více symbolicky. Potlačil francouzský erotizující přesah a zaměřil se na vyjádření určité formy hierarchie.

Malíř si však dokázal všimnout i méně radostných aspektů tehdejší doby. Kapitola Na okraji společnosti zobrazuje momentky ze života vyděděnců, věčných kočovníků nebo žebráků. Zaměřil se především na drobnokresbu ve výrazu tváře a expresivitu gest.

Expozice je do jisté míry interaktivní (jednotlivé sekce doplňuje zvuková kulisa) a najdeme v ní i sál s grafickým manuálem školy dobového tance nebo odpočinkovou místnost s pohodlnými sedačkami a publikacemi věnovanými baroku a rokoku. I proto máme dobu Norberta Grunda jako na dlani.

Norbert Grund: Půvab všedního dne

palác Kinských, Praha, do 18. března 2018

Celkové hodnocení 90 %