Na úvodním koncertu ve Společenském domě Casino zazní Beethovenova 9. symfonie s Ódou na radost. Sólových pěveckých partů se ujmou mladí sólisté Barbora Perná-Řeřichová, Petra Vondrová, Aleš Voráček a Luboš Skala. Sborový part přednese Kühnův smíšený sbor.

I v dalších koncertech letošní sezóny nabídne orchestr slavná jména a významná díla světové klasické literatury. Pozvání orchestru přijal například dirigent Vladimír Válek, houslový virtuos Václav Hudeček, pianisté Ivo Kahánek, Jan Simon a další přední osobnosti domácího hudebního života.