Jmenování Kocandy vyvolalo protesty odborářů, podle nichž nemá nový ředitel náležité odborné zkušenosti.

O jmenování ředitele informovala mluvčí NK Irena Maňáková. Mluvčí Českomoravské konfederace odborových svazů Jana Kašparová sdělila, že odborová organizace knihovny má proti jmenování Kocandy velmi vážné výhrady.

„Velmi zkušeného a odborně fundovaného bývalého ředitele má nahradit člověk bez náležitých odborných zkušeností,” uvedla. Před Kocandou vedl NK Kroupa, byl však vedením instituce dva roky jen pověřen.

„Nového ředitele čekají nelehké úkoly, spojené především s dokončením revitalizace Klementina. Ty budou vyžadovat zejména koncepční myšlení, znalost právních předpisů a v neposlední řadě schopnost odpovědné personální práce,” uvedl při jmenování Kocandy Herman. Podle něj tyto kompetence nový ředitel má a během své profesní kariéry je mnohokrát prokázal.

Martin Kocanda se narodil v roce 1974, vystudoval teologii, speciální pedagogiku a práva. Byl kazatelem Bratrské jednoty baptistů, od roku 2000 je členem a kazatelem Českobratrské církve evangelické. Patnáct let působil ve věznicích, nejprve jako dobrovolník Vězeňské duchovenské péče a posléze jako jeden z prvních tří vězeňských kaplanů. Později pracoval jako právník ve Věznici Pardubice a pak se stal vrchním ředitelem kanceláře na generálním ředitelství Vězeňské služby v Praze.