Jak je odkaz bývalého šéfdirigenta České filharmonie v Torontu stále živý, měli novináři před koncertem možnost poznat i ze setkání s jeho vedením i členy orchestru.

Oba pražské koncerty vedené šéfdirigentem Petrem Oundijanem, Kanaďanem arménského původu s americkým pasem, vyslechlo publikum ve Smetanově síni Obecního domu. V pátek s nimi zahrál i ruský houslista Maxim Vengerov. Jeho přednes Brahmsova Koncertu D dur s bravurou, elegancí a nádherným tónem oslnil a on musel přidávat (Bachovu Sarabandu). Druhý den pak zaujal mladý kanadský pianista Jan Lisiecki ve Schumannově Koncertu a moll.

Oundjian svůj vztah k české hudbě a k ančerlovské tradici plně projevil v dalších dílech obou večerů, zejména ve Dvořákově Sedmé symfonii d moll a předehře ke Smetanově Prodané nevěstě. Pamětníky velkého dirigenta potěšil i uvedením Bartókova Koncertu pro orchestr, dílem, které bylo jedním z Ančerlových nejmilejších.