Prvním prezidentem AKTV se stal obchodní ředitel a jednatel skupiny Nova Jan Vlček. „V posledních několika letech se stále zvyšuje počet legislativních změn a úprav s přímým dopadem na oblast komerčního televizního vysílání, a to jak na národní úrovni, tak i celoevropské. Cítili jsme tedy potřebu vyjádřit názor komerčních vysílatelů v otázkách, jako jsou například limity pro reklamu v TV vysílání, které se právě projednávají v Evropském parlamentu,” uvedl Vlček.

Asociace se rovněž zaměří na boj s neoprávněným vysíláním televizních kanálů jejích členů. Nejvyšším orgánem asociace je valná hromada, ve které mají zakládající členové poměr hlasů ve výši 46 : 46 : 8 (Nova : Prima : Óčko).

Statutárním orgánem AKTV je představenstvo, které tvoří Jan Vlček a Štěpán Peichl za CET 21, Marek Singer a Vladimír Pořízek za FTV Prima a Štěpán Wolde za Stanici O. Nova, Prima i Óčko jsou zároveň členy Asociace televizních organizací, která zejména zajišťuje jednotné měření televizní sledovanosti.