Olej na plátně Squelette arrêtant masques o rozměrech 30,5 centimetru na 40,7 centimetru byl téměř sto let v jedné rodině a na trhu s uměním se objevil poprvé. Obraz vznikl v Ostende v roce 1891. Léta 1887 až 1893 se považují za vrchol Belgičanovy tvorby.

Prodané dílo podle Sotheby’s se vyznačuje vzácnou barevností a dokumentuje Ensorovo sarkastické vnímání světa a jeho posedlost směšnými postavami.

James Ensor (1860–1949) byl belgický malíř a grafik, významný předchůdce expresionismu a surrealismu, člen umělecké skupiny Les XX.