Interview, jak bývá v novinářské praxi ustálené, je rozhovor zpravidla dvou lidí, z nichž se člověk ze sedmé velmoci snaží vydolovat z oběti něco, co nikomu jinému ještě neřekla.

Těžké to bývá třeba u hereček, které už prozradily mnohokrát všechno, nebo u politiků. Ti na sebe nemohou prozradit nic, protože jejich osobnost se propadla do partajního plurálu: „My, národní demokraté slibujeme, usilujeme, máme za cíl, chceme, nesouhlasíme...“ ‒ Já nic, já muzikant, je mezi slovy slyšet od těch, kteří vlastní názor v podstatě nemají.

Holmanovo Interview je o obojím. Známý válečný zpravodaj a politický komentátor Pierre je pověřen na první pohled nesplnitelným úkolem: vyždímat populární filmovou hvězdu Katju, o které neví nic, protože jeho rozlišovací schopnosti jsou omezeny událostmi na Středním východě, v severní Africe a mučivými vzpomínkami na zvěrstva v Bosně.

Katja je podle jeho hierarchie herečka filmového kýče, kráska vyspravená silikony na hrudi i v hlavě. A tak se začne na první pohled nerovný střet tygra s kočkou divokou. Během večera jsme svědky výpadů, kruhové obrany, protiútoků, lstivých úskoků i Pyrrhova vítezství.

Interview je modelovým příběhem zacházejícím do takových podrobností, že začne být nejasné, kdo koho vlastně vyslýchá za účelem znemožnění protivníka. Pojmy pravda, čest, morálka v obou řemeslech ‒ ale platí to samozřejmě o střetu jakýchkoli protipólů ‒ definitivně ustoupily ve jménu účelu, senzace, dobytí hájeného prostoru.

Ve střetu dejvickém podstupují souboj Veronika Khek Kubařová a Jaroslav Plesl. Ona instinktivně ostražitěji, ve výsledku ale rafinovaněji, vyzbrojena ženskou krásou a svůdností, dobývá území poničené sebeobelháváním a sebeobdivem, za kterým je však už jen otupělá macha a lež. Právě tato nejpřirozenější výzbroj našeho světa slouží po několika zvratech k definitivnímu potření nejprve pravidel souboje, a posléze protivníka...

Dejvické divadlo potvrzuje v Interview znamenitou dramaturgickou linii svých počinů (Eva Suková) i fakt, že vstupenky do toho divadla se shánějí velice těžce.

Celkové hodnocení 75 %