Dost možná jde o jednu z nejdůležitějších knih o Rusku, která v posledních letech vyšla.

Tolokonnikovová v roce 2012 společně s dalšími dvěma členkami Pussy Riot uspořádala happening proti Vladimiru Putinovi, koncert v moskevském klášteře Krista Spasitele. Za něj byla odsouzena k dvouletému trestu v trestanecké kolonii IK-14 v Mordvinsku. Odtud přináší svědectví o denní práci trvající okolo sedmnácti hodin, o fyzickém i psychickém týrání a naprostém propadu lidského charakteru, ke kterému tam docházelo. U zápisků lze jen stěží uvěřit, že se nejedná o poznatky ke gulagům z časů Sovětského svazu.

Autorka začíná úvahami a vzpomínkami na ranou dobu studií, kdy ji za protestními akcemi hnaly přesvědčení i chuť měnit svět. Postupně se změnila v lehce rezignovanou ženu, která si tříbila názory na Rusko, tamní společnost a politiku a odešla do ústraní s přesvědčením, že to nebudou  akce, které něco změní. Změna podle ní musí nastat v uvažování běžné populace, v přemýšlení pokrokem směrem k evropskému pojetí, zejména v oblasti ženských práv.

Text má deníkovou formu především proto, že se jedná o zápisky a poznámky z několika let. Část jich vznikla v kolonii, kde však docházelo k tvrdé cenzuře a texty, vyjadřující se kriticky o Putinovi, jí byly okamžitě zabaveny a nedochovaly se.

Naděžda Tolokonnikovová: Jak udělat revoluci: Zápisky z trestanecké kolonie

Práh, překlad Milan Dvořák, 256 stran, 279 Kč

Celkové hodnocení: 90 %

 

Může se vám hodit na službě Zboží.cz: