Autor ji napsal na texty Josefa Veselého, staroslověnského překladu Matoušova evangelia a lidové poezie.

Spolu s FOK účinkuje Hradišťan a sbor Canti di Praga pod taktovkou Stanislava Vavřínka. Ve druhé části večera zazní Pavlicovy písně na texty českých básníků.