„Všechna tři díla koncertu Česká vokálně-symfonická tvorba spojují verše Jaroslava Vrchlického a všichni tři skladatelé psali svá díla jako mladí skladatelé, ještě než dosáhli uznání a věhlasu,“ řekl dirigent Jaroslav Kyzlink.

V Národním divadle poprvé zazní romantická Novákova předehra Lady Godiva k dramatické legendě Jaroslava Vrchlického Godiva z roku 1907.

Na programu je i Janáčkova kantáta Amarus na slova básně Jaroslava Vrchlického o střetu oddanosti a poznání za klášterními zdmi z roku 1900. Program uzavře Česká rapsodie Bohuslava Martinů zkomponovaná v roce 1918. Její libreto tvoří biblický Žalm 23, slova Svatováclavského chorálu a Vrchlického báseň Čechy.

Zpívat budou výrazné osobnosti střední generace – tenorista Peter Berger a barytonista Svatopluk Sem.

Dirigentem večera bude designovaný hudební ředitel Opery Národního divadla Jaroslav Kyzlink, který k večeru uvedl: „Vždy se snažím – jak se říká – ‚vytáhnout‛ operní orchestr na pódium. Dařilo se mi to v Brně, Bratislavě, Praze a nyní i v Lublani. Koncertů se orchestr i sbor rád účastní a počítáme s nimi i v dalších dramaturgických plánech.“