Jde o shrnutí průzkumu gotického a renesančního umění v severních Čechách, který po mnoho let prováděl tým historiků, historiků umění, archivářů a restaurátorů pod vedením Michaely Ottové a Jana Klípy. Města Litoměřice, Ústí nad Labem, Louny, Most, Chomutov nebo Kadaň patřila v 15. a 16. století k ekonomicky prosperujícím centrům, která bohatla z obchodu i z důlního podnikání. Prosperita se projevila i v rozkvětu umění a architektury.

Projekt detailního odborného výzkumu se ukázal jako nesmírně cenný. Panovala totiž obecná představa, že severní Čechy byly zničené průmyslem a drancováním přírodního bohatství. Osmisetstránkový katalog však dokazuje, že dodnes existuje řada uměleckých památek, které, byť v torzálním stavu, nadále udržují historickou paměť regionu a jeho uměleckou tradici. Mnohé z těchto pokladů se díky katalogu Bez hranic dočkaly poprvé odborného zhodnocení.

Záslužná publikace vznikla především ve spolupráci Národní galerie v Praze, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Knihu lze zakoupit pouze v Národní galerii v Praze.

Jan Klípa, Michaela Ottová (editoři): Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí
NG Praha, 792 stran, 811 reprodukcí, cena 780 Kč