Je mezi nimi i divácky nejúspěšnější projekt ve více než stoleté historii divadla, komedie Georgese Feydeaua Brouk v hlavě, která měla v režii Jiřího Menzela od listopadu 1996 přes 360 repríz.

Absolvent pražské Divadelní fakulty Preiss působil v letech 1969 až 1983 nejprve v Městských divadlech pražských. Od té doby je členem vinohradského divadla.