Největší vliv na něj měl švýcarský umělec Alberto Giacometti, jehož sochařský rukopis přejal, v kompozici a také v polychromování soch vycházel i z tradice antického umění.

Je autorem dvou odlitků tváře Jana Palacha, který se v lednu 1969 na protest proti normalizaci upálil. Sochař, který byl vzdáleným příbuzným Palacha, k tomu ČTK řekl: „Říká se tomu výzva, tomu, co jsem cítil, když Jan Palach zemřel. Byl to určitý předěl v mém životě, cítil jsem, že už se nedá žít jako předtím. Napadlo mě, že bych mohl poskytnout službu, kterou umí nebo je ochotno udělat jen málo lidí, tedy sejmout jeho posmrtnou masku.“

Odlitek je dnes součástí pamětní desky na Filozofické fakultě v Praze, kde Palach studoval.

K sochařovu jubileu bude 29. dubna otevřena výstava v Galerii Josefa Matičky v Litomyšli, kde dlouhá léta pracoval jako restaurátor.