Zmapování podílu Éduarda Maneta na zrození moderního umění je od 27. května do 4. září tématem výstavy v Kunsthalle v Hamburku.

Německou školu Bauhaus jako významné centrum moderního designu představuje do 14. srpna bonnská Kunsthalle.

Madridské Prado od 31. května do 11. září hostí výstavu fantaskního malíře pozdního středověku Hieronyma Bosche. Jde o letošní připomínku 500 let od úmrtí umělce. Již nyní je při této příležitosti obsáhlá kolekce jeho děl ke zhlédnutí v malířově rodném městě 's-Hertogenbosch v Nizozemsku.

Ve Valdštejnské jízdárně v Praze bude od 15. května do 25. září otevřena výstava o císaři Karlu IV. a umění jeho doby.

Bilanci připravila pražská Národní galerie ve spolupráci s Germánským národním muzeem v Norimberku.

Do 26. června je v Albertině ve Vídni přehlídka malířství ruské avantgardy, zahrnující díla Maleviče, Chagalla, Tatlina a Kandinského.

Centre Pompidou v Paříži nabízí do 1. srpna retrospektivu 250 akvarelů a kreseb klasika moderního umění Paula Kleea.