Vzácný odlitek z roku 1927 dosud vlastnil galerista a sběratel umění Jean de Ruaz. Dílo, které se odhadovalo před aukcí na 1,5 až dva milióny eur, v úterý zakoupil po telefonu jistý americký sběratel, který si nepřál být jmenován, uvedli pořadatelé aukce v hotelu Drouot.

Auguste Rodin, který se narodil v roce 1840 a zemřel v roce 1917, patřil k nejvýznamnějším sochařům své doby i světových dějin umění. Zaměřoval se zejména na lidské tělo, jehož znázorňováním usiloval o vyjádření duševních rozpoložení. Tím postavil základ modernímu sochařství, jež se odpoutalo od antiky, která do té doby nebyla překonána.