Tvůrce pravděpodobně často jen tak nenápadně postává v plenéru, tiše vstřebává krásu zjevující se kolem a navěky si do paměti ukládá syté barvy, ostré tvary i neotřelou kompozici.

Všechny uložené trojrozměrné jevy pak s časovým odstupem přenáší na plochu, deformuje je, někdy dokonce svébytně destruuje. Objevuje nové dimenze, prozkoumává jejich tvarovou bohatost, ale především poměřuje realitu s vlastními vizemi.

Architektura exteriéru v Tichého pojetí nemá hranice. Přichází z nekonečna a také se do něj posléze s neúprosnou tvrdohlavostí vrací.

Architektura exteriéru v pojetí Jana Tichého nemá pevně dané hranice.

Architektura exteriéru v pojetí Jana Tichého nemá pevně dané hranice.

FOTO: archív Jana Tichého

Atmosféra obrazů připomíná zamženou podzimní krajinu plnou výrazných barev, syrového chladu a nenápadných impresí, které se zařezávají do lidské mysli.

Malířův svět je prostý lidského vlivu. Nejenom figur, ale i domů nebo třeba aut. Výjimku tvoří osamělá židle trůnící v poloprázdném prostoru. Další díla si vystačí s nehmotnou expresivní zkratkou.

Vkročit do Tichého vizuálního světa není jednoduché. Musíme se totiž neustále pokoušet sledovat zobrazenou skutečnost jeho očima. Ovšem sdílet obyčejné věci přetransformované originální optikou chce nejen fantazii, ale také vůli přistoupit na hru někoho jiného.

Jan Tichý: Chvění, obrazy, kresby
Galerie města Kolína, do 24. března

Celkové hodnocení 70 %