Vladimír Binar se narodil v roce 1941. Z politických důvodů nebyl po maturitě přijat na vysokou školu, a tak pracoval jako papírenský a betonářský dělník. Později vystudoval bohemistiku a filozofii na FF UK. Absolvoval v roce 1968 diplomovou prací Jakub Deml – vymezení vnitřního vývoje osobnosti a díla. Zprvu vyučoval na katedře české literatury, v době normalizace v roce 1975 však dostal výpověď a žil ve svobodném povolání. Působil jako editor a překladatel z francouzské a slovenské literatury.

V roce 2012 dostal komunistickým režimem perzekvovaný autor Cenu Jaroslava Seiferta, kterou udílí Nadace Charty 77. Získal ji za svůj povídkový triptych Číňanova pěna, který vyšel souborně teprve v roce 2011, předtím dvě povídky vyšly v 80. letech v samizdatové edici Rukopisy VBF, kterou v roce 1974 založil s Bedřichem Fučíkem, a po roce 1989 v Revolver Revui. Pro edici Rukopisy VBF editorsky připravil především čtrnáctisvazkové Dílo Jakuba Demla (1978 až 1983).

Kromě souboru oceněného Seifertovou cenou je Binar autorem dalších próz a veršů (Playback, Emigrantský snář, Hlava žáru), napsal knihu Čin a slovo o Jakubu Demlovi. Od roku 1989 byl redaktorem v nakladatelství Práce, v roce 1990 se vrátil na FF UK.