Stížnost, kterou sepsal Michal Pavlásek z Etnologického ústavu Akademie věd a dokumentaristka Apolena Rychlíková, podepsala víc než stovka vědců, novinářů, umělců či studentů. Poukázali na vydání pořadu Události, komentáře, v němž se debata bez odborníků na uprchlictví podle nich stala ukázkou nepřijatelné „bulvarizace zpravodajství”. K výběru hostů prý nestačí, že někdo hovoří emotivně nebo že má silně profilovaný názor. Dalším nezvládnutým pořadem podle stěžovatelů bylo Interview ČT24, v němž moderátorka v několika případech ponechala bez komentáře zavádějící informace.

Kritice mířící na výběr hostů se rada brání tím, že ze společenské diskuse nelze některé občany předem vylučovat. „Nemůžeme proto přijmout váš požadavek na jakýsi jiný, lepší 'výběr hostů' do televizních diskusí, z nichž by snad někteří nyní diskutující kvůli svým názorům měli být vyloučeni,” uvedla. Rada neshledala porušení zákona ani Kodexu ČT.

Rada v odpovědi uvedla, že pečlivě zvážila veškeré argumenty, které porovnala s obsahem pořadů i s událostmi, které se v uvedených dnech staly. Současně upozornila, že ČT za poslední měsíce odvysílala stovky rozhovorů na téma migrace, a proto z nich nelze vytrhovat jeden či dva s tvrzením, že „ČT rezignuje na poskytování informací, které by vedly k hlubšímu porozumění dané problematiky”. Součástí odpovědi je také příloha s informací o skladbě a počtu hostů zvaných do vysílání České televize k tomuto tématu.