Expozici organizátoři nazvali více než výmluvně Božský komediant. Kromě výtvarného talentu měl totiž surrealistický guru výrazný smysl pro provokaci a sebeprezentaci na veřejnosti.

Ovšem to byla vždy jen vnější slupka, podstata Dalího odkazu našemu světu tkví v první řadě v jeho košaté tvorbě. Výstava se skládá ze sto devadesáti tří exponátů a jsou na ní litografie, sítotisky, drobné plastiky i užité umění.

Tuto bustu před více než čtyřiceti lety vytvořil český sochař Josef Nálepa.

Tuto bustu před více než čtyřiceti lety vytvořil český sochař Josef Nálepa.

FOTO: Jan Šída, Právo

Hned v prvním sále narazíme na bronzovou bustu Velkého manipulanta, která trůní v srdci interiéru. Připomíná oltářní svatou relikvii a vytváří tak symbolickou bránu do království snových vizí a horečnatých představ.

Na skulptuře je pozoruhodné, že ji před více než čtyřiceti lety vytvořil český sochař Josef Nálepa (1936–2012). Mistr mu osobně hodinu a půl seděl modelem a Nálepa ho prý jako jediný na světě mohl tímto způsobem zvěčnit.

Dalího práce ukazují jeho umělecké vize v celé šíři. Ne zcela poučený člověk má mnohdy umělcovy práce spojeny s výstředními sexuálními tématy či rozteklými tvary. Výstava tento předsudek výrazně poopravuje. Ukazuje ho především jako geniálního malíře, který se nepotřebuje skrývat za abstraktní deformace. Jeho figury mají dynamiku i tajemství.

Čerpá z chagallovské snovosti, stejně jako z kubistické strohosti Braqua nebo arcimboldovského manýrismu.

Všechny tyto vlivy propojuje litografie Průhledný kůň. Dalí pádící zvíře rozložil na prvočinitele a zase je zpětně podle sebe složil. Využil k tomu kulatých molekul, které se valí nekonečným prostorem.

Dalí rád zobrazoval koně (Jarní kůň).

Dalí rád zobrazoval koně (Jarní kůň).

FOTO: Jan Šída, Právo

Podobně nakládá s lidským tělem. Dynamizuje jeho pohyby napnutými svaly i symbolikou.

Své vize obaluje biblickými či antickými tématy, která jsou nadčasová a svým způsobem také přenosná napříč časem. V oblibě má postavu Dona Quijota. Stejně jako on chápe věci jinak a nedbá na to, že ostatní jeho vidění absolutně nechápou.

Salvador Dalí není jednoduchou personou a jeho dílo není lehké vstřebat. Na vtíravou otázku, odkud vlastně čerpal inspiraci, odpovídá jeden z výroků uvedených na stěně – neberu drogy, já jsem droga!

Celkové hodnocení 80 %