Znovu se pohybuje ve světě, v němž jsou jednotlivé verze reality tekuté, proměnlivé, nepředvídatelné. Jeho postavy dokážou (někdy i s pomocí chemických látek) proplouvat mezi různými alternativami svých důležitých životních rozhodnutí, znovu je zvažovat, svých činů litovat a žádat o odpuštění, kterého se jim někdy dokonce podaří dosáhnout.

Návaznost na předchozí knihu lze na jednu stranu chápat jako rozšíření světa, ve kterém se autorovi zalíbilo, na druhou stranu se tento postup může stát pastí. Němec některé postavy a motivy recykluje, jiné rozvádí, variuje, ale z mantinelů, jež si nastavil v předchozí knížce, nevykročí.

Povídky se často točí kolem vztahů, sexu, milostných zrad. Hned v první z nich se během vánočního času vrací zemřelá milenka zestárlého hrdiny, aby mu pomohla rozpomenout se, že události konce jejich vztahu nebyly tak jednoznačné, jak se sám po tolik let přesvědčoval. Motiv nespolehlivosti paměti je skvělý a Němec čtenáře provádí hrdinovou snahou o rekonstrukci celé aférky, přičemž zjišťujeme, že pokusy o jednoznačnou interpretaci vedou do slepých uliček.

Důležitou roli hraje v celé sbírce motiv tělesnosti. Zajímavý je pak zejména rozpor mezi tím, co sex pro Němcovy postavy představuje (odpoutání se, možnost nahlédnout do jiných dimenzí), a formou, jakou o něm autor píše (s důrazem na smyslové prožitky, často i nepříjemné, bez romantizování, zjemňování).

Některé pasáže jsou tak značně sugestivní. Čtenář klopýtá přes nepříjemně fyzické scény, které uvíznou v paměti a naštěstí mají daleko k hrozivým plevelným termínům současného knižního trhu jako „snadnost“ nebo „lehkost“.

Němcova práce s jazykem je obdivuhodná. Dokáže pracovat s hříčkami, vtípky, volí neobvyklá spojení a nachází překvapivé souvislosti. Jen občas ve volbě výrazů přestřelí, konkrétně třeba při popisu drogových úletů. Tehdy se jazyk stává toporným a Němec sahá ke „cool výrazům“, které už však cool nejsou (a dost možná ani nikdy nebyly).

I přes tuto výtku stojí Odpustky za přečtení, a to rozhodně nejen jako jednorázový literární výlet.

Ludvík Němec: Odpustky pro příští noc
Druhé město, 208 stran, 279 Kč

Celkové hodnocení: 70 %