Pražský německy píšící spisovatel Franz Kafka požádal před smrtí přítele, taktéž literáta Maxe Broda, aby všechny jeho rukopisy zničil. Ten tak však neučinil. Část textů zveřejnil, mezi nimi romány Zámek, Proces a Amerika. Zbytek korespondence, povídek, poznámek a kreseb odvezl v roce 1939 s sebou do Palestiny a později do Izraele, kde ve vydávání Kafkových spisů pokračoval.

V Izraeli se spřátelil s židovským párem z Opavy, Ottou a Esther Hoffovými. Esther, která pro něj pracovala jako sekretářka, před smrtí v roce 1968 odkázal všechny rukopisy s přáním, aby se postarala nejen o jejich vydání, ale i o jejich bezpečné uložení.

Ta však neváhala dokumenty zpeněžit a začala je prodávat do zahraničí, rukopis Procesu vydražila v aukci. Po její smrti v roce 2007 připadly zbývající texty jejím dcerám, které se chystaly v obchodování pokračovat. O rok později podala izraelská Národní knihovna na dcery Hoffové žalobu. Celý spor skončil minulý týden ve prospěch knihovny. Ta získala vzácné rukopisy do svého držení a rozhodla se, že je zpřístupní veřejnosti on-line.