Knihu o této pozoruhodné ženě 13. století vydalo nakladatelství Vyšehrad. Autorkou textu je Helena Soukupová, historička umění, která už dříve napsala publikaci o Anežském klášteře, perle rané gotiky ve střední Evropě. Klášter v centru Prahy, který sloužil i jako pohřebiště Přemyslovců, je s Anežkou jako abatyší bezprostředně spojen.

Soukupová dokazuje, o jak výjimečnou ženu šlo. Stala se z ní zanícená propagátorka myšlenek františkánů, kteří pojem náboženství spojovali s pojmy lidství a humanity, takže historik Henry Thode v tomto hnutí dokonce spatřoval počátky italské renesance. I díky tomu aktivity Anežky přispěly k renomé Prahy jako kulturního a duchovního centra.

Helena Soukupová: Svatá Anežka Česká, život a legenda

Helena Soukupová: Svatá Anežka Česká, život a legenda

FOTO: Vyšehrad

Soukupová věnuje pozornost legendám o Anežce a úctě k jejímu odkazu. Příběh ze středověku tak přichází až do naší nedávné současnosti, k listopadovým dnům roku 1989, kdy papež prohlásil Anežku za českou světici.

Helena Soukupová: Svatá Anežka Česká, život a legenda
Vyšehrad, 478 stran, 498 Kč