Z tvorby Satieho, který se narodil v roce 1866, jsou známy především skladby Gymnopédies, 3 Sarabandes a Gnossiennes, které jsou uvolněné s potlačenou dynamikou, což zaujalo představitele ambientu, kteří se pokoušeli hudbou jen dotvářet prostor. Z téhož důvodu zaujal i minimalisty, zejména když Vexations stojí na neustálém opakování krátké fráze. V té použil i postup předznamenávající dodekafonii.

Zakladatele ambientu Briana Ena, tvůrce slavné Music For Airports, zaujala i Satieho nábytková hudba - musique d’ameublement. Skladby v jejím duchu jsou z let 1917, 1920 a 1923. Jeho skladby však inspirovaly i Franka Zappu.

Na počátku dvacátého století předznamenaly jeho skladby dada. V baletech Parade dokonce využil i netradičních zdrojů zvuku, jako jsou sirény a psací stroj.

PKF- Prague Philharmonia uvede tři skladby právě z let 1914 až 1920 blízké tomuto hnutí reflektujícímu hrůzy války, strach a absurditu, z nichž nehledá východisko. Zazní Choses vues à droite et à gauche (sans lunettes) pro housle a klavír, Embarquement pour Cythère pro housle a klavír a „nábytkovou”  Musique d'ameublement, 2 entr'actes or Sonsindustriels pro tři klarinety, trombón a čtyřruční klavír.

Hostem večera, kterým provádí skladatel a dirigent Petr Kofroň, bude básník a konceptualista pořádající happeningy Eugen Brikcius.