Tyto obrazy jsou dnes ozdobou světových galerií a nyní se znovu po 80 letech téměř všechny vrátily do Prahy. Podobizna Masaryka dorazila až z Ameriky, kde je trvale uložena v Carnegie Museum of Art v Pittsburghu.

Výstava Kokoschka a Praha měla loni premiéru v bavorském Řezně. Pražská Národní galerie ji však podstatně rozšířila, takže současná expozice by se ctí obstála v pařížském Centre Pompidou nebo ve vídeňské Albertině. Vedle Kokoschky jsou představena i díla českých expresionistů a působivě, dokumenty i filmy, je navozena kulturní a politická situace v Praze v době malířova pobytu.

Nejexpresivnější Kokoschkův pohled na Prahu je dnes v majetku pražské Národní galerie.

Nejexpresivnější Kokoschkův pohled na Prahu je dnes v majetku pražské Národní galerie.

FOTO: Peter Kováč

Kokoschka u nás získal československé občanství, kterého byl proti své vůli zbaven až v roce 1949. Výstava, otevřená v Praze do 28. června, je působivou bilancí tvůrce, který vedle Klimta a Schieleho patří mezi nejvýše ceněné rakouské malíře. Nový generální ředitel Jiří Fajt tak zahajuje výstavní sezónu Národní galerie ambiciózně. Navíc kromě Kokoschky najdou zájemci o moderní umění ve Veletržním paláci další čtyři rozsáhlé výstavy, od sochařství až po architekturu.