V tovární hale se v jednom záběru představí bezmála 350 zpěváčků všech věkových kategorií. „Počet dětí ve videoklipu představuje zhruba polovinu z celkového počtu dětí, které nyní ve sboru jsou,“ uvedl za Kühnův dětský sbor ředitel Jan Vávra. To podle něj dokládá zvyšující se zájem o náš nejstarší dětský sbor, jehož tradice sahá až do roku 1932.

346 not, 80 sekund a jedna tovární hala. Kühnův dětský sbor, nejstarší a největší dětský sbor v České republice, má tradici již více než osm desetiletí. O to radostnější je, že neodpočívá na vavřínech (a že jich sbor získal dost!), ale na Vánoce přichází s něčím opravdu netradičním.

Kühnův dětský sbor

Kühnův dětský sbor

FOTO: Michaela Klakurková

Videoklipu předcházela náročná příprava. „Rozkreslit a vyznačit schéma notového zápisu pro tolik účinkujících nám v obrovské hale trvalo několik hodin. Při samotném natáčení se pak naplno projevila disciplinovanost a profesionalita všech dětí, bez ní bychom výsledku nikdy nedosáhli. V takových podmínkách jsme si natáčení opravdu užívali,“ prohlásili za studio Družina jejich tvůrci Jan Látal, Jan Žaloudek a Michaela Klakurková. Kühňata se studiem Družina připravují již nyní vypuštění dalších originálních klipů. A podle reakcí autorů je rozhodně nač se těšit.

Video lze zhlédnout zde.