”Současně byla vedením NG požádána odborová organizace, aby projednala návrh, kterým bez náhrady ruší všechny neobsazené odborné pozice kurátorů NG. Odborová organizace návrh neschválila,” dodala.

„Respektujeme, že si generální ředitel chce vybrat svůj nejbližší tým. Na pozice ředitelů sbírek významných galerií včetně Národní bývají obvykle vypisována výběrová řízení. Žádné takové řízení vypsáno není, proto nerozumíme, proč jsme odvoláváni nyní, bez důvodu, dva týdny před Vánoci, uprostřed běžících úspěšných výstav a projektů a navíc bez toho, aniž by měl Jiří Fajt adekvátní náhradu,“ uvedli ve společném stanovisku odvolaní ředitelé sbírek Národní galerie v Praze.

Jiří Fajt

Jiří Fajt

FOTO: Jan Handrejch, Právo

”K odvolání došlo bez předchozí konzultace s vědeckou radou Národní galerie a odbornou veřejností, reprezentovanou Umělecko-historickou společností, informováno nebylo ani ministerstvo kultury jako zřizovatel, jak tomu bývá obvyklé. Odvolání tří ředitelů nejvýznamnějších sbírek NG najednou se v Národní galerii v Praze stalo vůbec poprvé v její historii a není součástí restrukturalizace organizace,” upřesnila Musilová.

Účelově rušená místa?

Dva ze tří odvolaných ředitelů byli důrazně požádáni o úplný odchod z Národní galerie v Praze.

”Z tohoto pohledu se záměr vedení NG zrušit všechna volná místa na pozicích kurátorů jeví jako účelový a z pohledu odvolaných ředitelů (kteří by mohli pokračovat ve své kurátorské, vědecké a publikační činnosti) jako odborně likvidační. Proto se bývalí ředitelé obrátí otevřeným dopisem na vedení Umělecko-historické společnosti, která od roku 1990 jako profesní organizace sdružuje české i zahraniční historiky umění a studenty oboru.”

Národní galerie slíbila, že se k tomu brzy vyjádří.