České století bylo nejambicióznějším loňským televizním projektem, jenže zklamalo začátečnickými chybami, které plynuly hlavně z nedostatečně zvládnutého scénáře. Pokračování se zatím zásadně neliší od předešlých dílů, kdy už se cyklus některých nedostatků zbavoval. Nejnápadnější jsou, zdá se, za námi: ubylo knižně šroubovaných dialogů, divadelního projevu a neumělého, naivně vyznívajícího inscenování.

Scénář se teď vymaňuje i z dosud zjevné vazby na žánr grafického románu, i když komplexnějšímu filmu se zatím přibližuje hlavně po technické stránce.

Ani tentokrát se totiž nepodařilo zachytit historické události v působivě vystavěném, plnohodnotném dramatickém textu a zbavit se ilustrativnosti, která cyklus posouvá spíš k dokudramatu.

Snímek s titulem Musíme se dohodnout se soustředí na únos československých politiků do Moskvy, Brežněvův nátlak na změny směřující k „normalizaci“ a následující rozhodnutí většiny delegace sovětský diktát podepsat, motivované podle tvůrců patrně zejména větší sounáležitostí s komunistickým hnutím než s vlastním národem.

Tragédie jednoho zlomového týdne vyšumí

Scénář tedy staví hlavně na politických diskusích, což je divácky nevděčná záležitost, která cyklus provází systematicky, jenže tentokrát tím případnému neinformovanému publiku také ztěžuje počáteční orientaci a ani mu nenabízí příliš šancí, aby mohl „jít s příběhem“.

Z trojúhelníku Dubček–Smrkovský–Husák se scenáristovi pod rukama nejzřetelněji rýsuje Smrkovský, dostatečně srozumitelný je i ambivalentní, těžko odhadnutelný Husák, vystupující teprve do popředí. U Dubčeka, který byl klíčovou osobností a zůstává jí i ve filmu, však chybí hlubší psychologický pohled.

I kvůli tomu se závěrečný zvrat nestane zároveň i dramatickým vrcholem filmu – a tragédie jednoho zlomového týdne v dějinách Československa vyšumí v didakticko-historickém výkladu.

Musíme se dohodnout (České století)
ČT 1, 16. 11., 20 hod.
Scénář: Pavel Kosatík, režie: Robert Sedláček, hrají: Emil Horváth, Ján Gallovič, Oleksandr Ignatusha a další.

 Celkové hodnocení 70 %