Nejprve zazní ve světové premiéře suita Pamatuj – písně naděje i beznaděje. Jde o směs písní Karla Kryla, Jindřicha Brabce, Jaroslava Hutky a Jaromíra Vomáčky. Randová se představí s filharmoniky v cyklu Antonína Dvořáka Biblické písně.

Edita Randová je významnou představitelkou a propagátorkou Dvořákovy hudby v zahraničí. Cyklus zpěvů Biblické písně na text Bible kralické vznikl za Dvořákova amerického pobytu v březnu 1894. Dílo je vrcholným projevem Dvořákovy písňové tvorby.

„Vybrala jsem pět biblických písní Antonína Dvořáka, protože za hranicemi říkají, že jsem na něj odbornicí. Ráda bych se tedy takříkajíc blýskla interpretací jeho skladeb. Vybrala jsem si i dvě árie. Jednu od Bedřicha Smetany, který je rovněž blízký mému srdci, a druhou je árie Rosiny z Rossiniho Lazebníka sevillského. Málokterá mezzosopranistka si ji ale dovolí zpívat. Je to trochu jiný druh zpěvu, který pro můj hlas končí velmi vysoko. Bude to vlastně takový experiment,“ vysvětlila Právu Randová.

Závěr večera bude patřit Ludwigu van Beethovenovi a jeho třetí symfonii Eroice, kterou napsal na oslavu Napoleona Bonaparta, v němž spatřoval ideál osvoboditele.

Přední česká mezzosopranistka

Edita Randová patří k předním českým mezzosopranistkám. Bývá oceňována zejména pro svůj rozsah, který jde od altu až po dramatický mezzosoprán, a barvu hlasu spojenou s širokými výrazovými prostředky a podpořenou výbornou pěveckou technikou.

Kariéru zahájila v pražském Hudebním divadle v Karlíně a ve Státní opeře v Praze. Aktuálně se věnuje převážně koncertní činnosti.

Zpívala v předních sálech doma i v Rakousku, Francii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, Velké Británii, Austrálii, Maďarsku, Slovinsku, Slovensku, Německu, Mexiku, USA, Kanadě a Číně.

„Když jsem začínala na zahraničních pódiích, dostala jsem se i do Itálie. Někdo mi tenkrát poradil, že bude dobré, když budu nejdříve zpívat skladby českých autorů. Italové totiž mají pocit, že jenom praví Češi mohou zpívat skladby českých autorů, neboť rozumějí jazyku a mentalitě. Zpívala jsem tedy Janáčka, Martinů, Dvořáka nebo Smetanu. Přes ně jsem se postupem času dopracovala k tomu, že mi dnes Italové takzvaně dovolí, abych zpívala i skladby jejich autorů, protože jsem si tam udělala jméno a znají mé schopnosti,“ řekla Randová.

Vedle operního má Randová i bohatý koncertní repertoár, zahrnující oratoria, kantáty, mše, písňové cykly či jednotlivé písně od starých mistrů až po soudobou tvorbu našich i předních světových skladatelů.