Iniciativa Zachraňte DRDS toto usnesení vnímá jako dobrý krok, oceňuje přístup Rady i jednotlivých radních. Jak ale zaznělo i na včerejším protestním mítinku před budovou ČR, trvají obavy, že vedení ČR nebude rozhodnutí Rady respektovat.

„Koncepce se zabývá pouze strukturálními změnami, po obsahové stránce je velmi obecná a vyprázdněná. Chybí v ní jasné zdůvodnění, v čem je nová podoba oproti stávajícímu stavu lepší. Není vysvětleno, proč je rušena funkce sbormistra. Navrhovaná změna jednoznačně nectí tradice a charakter souboru a z pohledu rodiče si neumím představit, jakým způsobem by mohla přispět k lepším výsledkům práce DRDS,“ říká Martin Převrátil, zástupce rodičů členů DRDS, který byl jednání Rady osobně přítomen.

Zrušením funkce uměleckého vedení a rozprostřením jeho odpovědností na jednotlivé odborné složky dochází k porušení charakteru a tradice souboru a tedy i k nesouladu s usnesením Rady ČR.

„V jádru věci je neznalost dosavadních činností souboru a neporozumění pedagogické odpovědnosti vedoucího. Sbormistr nebude mít rozhodující slovo v tom, koho osloví ke spolupráci, nebude mít ani možnost dohlížet na činnost svého produkčního. Jeho smlouva nemá do budoucna být zaměstnanecká, ale pouze externí,“ kritizuje kroky nové koncepce mluvčí iniciativy Zachraňte DRDS Adam Rut.