Jak dlouho už pracujete na projektu SPAM?

Relativně dlouhou dobu, podílím se na něm zhruba deset let. Založili jsme ho společně s Davidem Vrbíkem jako projekt, ve kterém se doplňují dvě složky, hudba a obraz. Na současném projektu pracujeme už asi půl roku.

Proč je hlavním tématem letošního projektu SPAM zrovna smrt?

Téma smrti nás zajímá, zároveň i koloběh života. Pracujeme se smrtí jako s výrazným fenoménem. Chceme ho zpracovat v obecné rovině, ale zároveň je projekt inspirován i smrtí našeho kamaráda, který s námi dříve spolupracoval.

Jak bude tedy vaše pojetí vypadat?

Chceme vše pojmout jako živé obrazy. Proto v nich vystupují tanečníci Jana Vrána a Palo Kršiak. Jejich performanci doplňují mluvená řeč, videoprojekce, laserové projekce a divadelní světla. Nechceme, aby bylo pojetí příliš abstraktní, protože v něm se většinou nemají lidé čeho chytit. Ani aby bylo příliš popisné, v tom by se ztratilo kouzlo. Rádi bychom našli polohu mezi oběma krajnostmi.

Je pro vás práce na projektu SPAM i inspirací pro vaše další aktivity?

Je to pro mě taková experimentální dílna. Využívám zkušenosti, které načerpám, například při koncertech nebo i tvorbě klipů.