Rok české hudby připomněl první polovinou programu – skladbami barokních skladatelů působících v Čechách (Fischer, Zelenka, Fux), druhou část věnoval 250 letům od smrti nejznámějšího francouzského skladatele 18. století Jeana-Philippa Rameaua s ukázkami z několika jeho oper a baletů.

Při vystoupení se spojily i síly obou národů, a tak s naším orchestrem Collegium Marianum zpívali Francouzi Isabelle Druetová a Alain Buet.

Flétnistka Jana Semerádová, vedoucí souboru a zakladatelka festivalu, vybrala pro 18. století typické scény odpovídající mottu večera Grácie a majestát, v nichž se pompéznost baroka pojila s galantností již nastupujícího rokoka.

Pomohli jí v tom pěvečtí sólisté, u nichž takříkajíc zdolal jasný a průrazný soprán Druetové poněkud málo znělý basbaryton Bueta.

V orchestru zaujali sólisté na trubky, bubínek i obě flétnistky.

Nadšení diváků vyvolávaly především rytmické taneční a pochodové části skladeb.

Večer i se dvěma přídavky byl impozantní tečkou za festivalem a přiřadil se k událostem letošního ročníku, kterému vévodily koncerty portugalského a polského souboru.