Skoumal, jinak úspěšný klavírista, napsal houslovou skladbu na výzvu Pražského jara a amerického houslisty Shloma Mintze. Vzniklo přístupné melodické a neexperimentální třívěté dílo s prvky etno hudby především v poslední části.

Patočka, který se radami autorovi i na vzniku podílel, skladbu virtuózně a s citem pro její neoromantický ráz provedl. Pro další uvádění by však nevadilo skladbu zkrátit a neopakovat některá témata, či omezit příliš etnický ráz závěru.

SOČR pod Altrichterovým vedením exceloval především v dalších skladbách ryze českého večera zapadajícího do letošního Roku české hudby. Zejména uvedení tří Janáčkových skladeb včetně Jílkovy verze suity z Příhod lišky Bystroušky bylo událostí a dirigent s orchestrem, Kühnovým smíšeným sborem a pěveckými sólisty i v závěrečném Dvořákově Te Deum poskytli publiku mimořádný zážitek.